Logos is de Europese orthodox-christelijke boekwinkel

Logos is the first orthodox bookstoreorthodox books, videos, dvds, cds, audios
Logos The Orthodox Bookstore

Rumanian

Orthodox BooksHristologia - Sfântul Nectarie al Pentapolei<br>
Traducător: Cătălin Grigore

Hristologia

Author:
Sfântul Nectarie al Pentapolei
Traducător:Cătălin Grigore
4339
Paper:
272

Creştinătatea este o taină, de vreme ce conţinutul credinţei creştine este Dumnezeul cel întruchipat, Domnul nostru Iisus Hristos. Aşa că este cu neputinţă să fie prinsă de mintea omenească. Cum deci putem recunoaşte credinţa creştină ca singurul izvor a tot adevărul' Cum putem ştii că Iisus Hristos este Dumnezeul cel întruchipat' Cum ne putem încredinţa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Dătătorul vieţii celei veşnice' Trăsăturile proprii Mântuitorului Ц descrise cu strălucitoare limpezime în această carte Ц sunt atât de multe şi de o asemenea vrednicie, că cititorul sincer cu anevoie nu va mărturisi cu însufleţire că Iisus Hristos este Mesia, Dumnezeul cel desăvârşit care s-a făcut om desăvârşit.
Price:
€ 9.27

Copyright 2005. LOGOS The orthodox bookstore. All rights reserved.