Disclaimer

Stichting Orthodox Logos (hierna: “LOGOS”) doet haar uiterste best om de website zo goed mogelijk weer te geven. Het kan echter voorkomen dat er fouten op de website voorkomen. Zo kan informatie niet (meer) correct zijn. Tussentijdse wijzigingen in prijzen, specificaties, teksten, afbeeldingen en video’s zijn voorbehouden.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website hebben uitsluitend een informatieve functie. Op de website kan verder informatie opgenomen zijn die afkomstig is van derden. LOGOS controleert deze gegevens niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Ondanks dat LOGOS de website met zorgvuldigheid heeft opgesteld en presenteert, kan LOGOS niet instaan voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of rechtmatigheid van de gegevens. LOGOS is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van (de inhoud van) de website of de (on)bereikbaarheid van de gegevens (zoals bijvoorbeeld door storingen of vertragingen).

Voor de informatie op de websites van derden waarnaar op de website verwezen wordt, geldt dat LOGOS niet verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan en derhalve niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit het gebruik van die informatie.

Copyright
De inhoud van onze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten, merkrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LOGOS, dan wel de betreffende derde, is het niet toegestaan de website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Contact
Indien u van mening bent dat er op onze website onjuiste, onvolledige, achterhaalde of onrechtmatige inhoud aanwezig is, neemt u dan contact met ons op. Dat stellen wij zeer op prijs. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer +31 162 796 51 9 of u kunt een e-mail sturen naar [email protected].

orthodox-cathedral
Orthodoxe Boeken
Earth
Wereldwijde Verzending
Home
Veilige Betalingen
Home
Beste Aanbiedingen
Winkelwagen
Uitgeverij Orthodox Logos