Over Ons

Een paar woorden over

Uitgeverij Orthodox Logos

In 2007 is Stichting Orthodox Logos, naast de internetboekhandel, gestart met een uitgeverij, met het doel het geschreven erfgoed van de (Oosters) Orthodox Kerk voor een breed publiek toegankelijk te maken in het Westen, en in het bijzonder in het Nederlandse taalgebied.

Uitgeverij Orthodox Logos probeert meer bekendheid te geven aan de Oosterse Orthodoxie in het Westen en doet dat “van binnenuit”, door middel van de uitgave en heruitgave van in het Nederlands vertaalde werken uit de bibliotheken der Orthodoxie (en ook in andere talen), of de heruitgave en uitgave van oorspronkelijke en nieuwe, eigentijdse werken in het Grieks, Russisch, Roemeens… Veel mensen in het Westen weten nauwelijks, of maar zijdelings, wat er bedoeld wordt met “Orthodoxie” (ook wel Oosters Orthodox Christendom genoemd) en de Kerken die daarmee verbonden zijn, hun denkwijze en leeftrant, liturgische vieringen, bijbellezing en vaderstudies, enz.

Uitgeverij Orthodox Logos streeft ernaar een in deze traditie geïnteresseerd, nieuw publiek – jong en oud, belezen en onbelezen, geschoold en ongeschoold – te bereiken.

De boeken die door Uitgeverij Orthodox Logos worden uitgegeven zijn bedoeld voor alle mensen die serieus op zoek zijn naar de ervaring en wetenschap van de geest, naar de praktijk en de theologie daarvan, d.w.z. naar de diepere wortels van het Christendom. Het is deze invalshoek van de Orthodoxie, die – zoals bekend, ontstaan en tot bloei gekomen in de vele kerken en kloosters van het Oosten (Palestina, Egypte, Syrië, Arabië), zich later ook verspreidde naar het Byzantijnse Rijk, het oude Rusland, Bulgarije en de andere Slavische landen, en naar bijvoorbeeld Georgië, Roemenie, Albanië – verrassenderwijs ook nu in de moderne tijd met een geheel eigen stem een duidelijk geprofileerde inbreng heeft in West Europa en Amerika, d.m.v. haar mystieke liturgische leven, ascetische en monastieke traditie.

De Orthodoxe benadering van het Christendom is in een onvoorstelbaar omvangrijke en rijke boekencultuur tot uitdrukking gebracht, aan het nageslacht doorgegeven en bewaard tot op de dag van vandaag, en wordt ook steeds weer opnieuw verwoord en te boek gesteld. Daarom wordt ook bijzondere aandacht gegeven aan de werken die voortvloeien uit de huidige geestelijke praktijk.

orthodox-cathedral
Orthodoxe Boeken
Earth
Wereldwijde Verzending
Home
Veilige Betalingen
Home
Beste Aanbiedingen
Winkelwagen
Uitgeverij Orthodox Logos