Elder Anthimos of Saint Anne’s

9.9924.99

(English edition)

Auteur: Dr. Charalambos M. Bousias

Narrated by: Jon Stroop

ISBN: 9789081155564

Page quantity: 274

Met groot genoegen kondigen wij de publicatie aan van de langverwachte Engelstalige editie van ELDER ANTHIMOS VAN ST. ANNE’S, the wise and God-bearing Contemporary Father of Athos, door Dr. Charalambos M. Bousias. Het werd vertaald uit de zesde Griekse editie van 2004, en bevat materiaal dat niet in de Griekse editie is opgenomen.

Audible

 

Artikelnummer: 8731A Categorie:

With great pleasure, we announce the publication of the long-awaited English language edition of ELDER ANTHIMOS OF ST. ANNE’S, the wise and God-bearing Contemporary Father of Athos, by Dr. Charalambos M. Bousias. It was translated from the sixth Greek edition of 2004 and contained material not included in the Greek edition.

Although the name of the Athonite Elder Anthimos (1913-1996) has not yet been added to the Church’s calendar of saints, many of those who knew him have testified to the holiness of his life and his strictness, or exactitude, in matters of the Orthodox Faith. This wise ascetic of Mount Athos has shone forth in our times “like a star shedding a new light of piety and as a brightly shining vessel of grace.” People were drawn to this humble monk because of his wise spiritual counsel and the holiness of his life.

Reading the life of Elder Anthimos, we discover that he was indeed a holy ascetic who strove to purify himself of every sinful inclination and to acquire every virtue. After years of struggle, he became an infallible guide of souls, a Spiritual Father to those at St Anne’s, and in other monasteries on the Holy Mountain. He also had many other spiritual children in Greece and other countries.

Elder Anthimos is also greatly venerated in Russia. One may see his icon in Moscow’s Christ the Saviour Cathedral, and in another parish of that city, the Akathist to Elder Anthimos is chanted weekly. Portions of his relics are to be found in Moscow and at Valaam Monastery. The Greek life of Elder Anthimos has already appeared in several editions. It has also been translated from Greek into Russian, and now, by the grace of God, it is available in English. The lives and teachings of righteous men and women can be a salutary antidote to the turbulent storm of modern existence, revealing the way of holiness to people in every land and every walk of life. It is hoped that those who read this book will be edified by his God-pleasing life and encouraged by his words.

New to this volume are some of the liturgical services in honor of Elder Anthimos, composed by Dr. Bousias, a noted hymnographer. The service of Great Vespers, the Supplicatory Canon, and Matins were initially printed in a separate booklet. Now, the biographical and liturgical materials are conveniently gathered together in a single volume, which contains several photographs, many of them in color. A special Introduction to the English edition places Elder Anthimos within the context of Orthodox Tradition and the spiritual history of Mount Athos. The influence of Elder Anthimos is not limited to St Anne’s Skete or Mount Athos, for his life and teachings have great significance for the whole world.

***

Met groot genoegen kondigen wij de publicatie aan van de langverwachte Engelstalige editie van ELDER ANTHIMOS VAN ST. ANNE’S, the wise and God-bearing Contemporary Father of Athos, door Dr. Charalambos M. Bousias. Het werd vertaald uit de zesde Griekse editie van 2004, en bevat materiaal dat niet in de Griekse editie is opgenomen.

Hoewel de naam van de Athonitische ouderling Anthimos (1913-1996) nog niet is toegevoegd aan de kerkelijke heiligenkalender, hebben velen die hem gekend hebben, getuigd van de heiligheid van zijn leven en zijn striktheid, of exactheid, in zaken van het Orthodoxe Geloof. Deze wijze asceet van de Athos-berg heeft in onze tijd geschitterd “als een ster die een nieuw licht van vroomheid werpt, en als een helder schijnend vat van genade”.

De mensen werden tot deze nederige monnik aangetrokken door zijn wijze geestelijke raadgevingen en door de heiligheid van zijn leven. Als wij het leven van de ouderling Anthimos lezen, ontdekken wij dat hij inderdaad een heilige asceet was, die ernaar streefde zich te zuiveren van elke zondige neiging en zich alle deugden eigen te maken. Na jaren van strijd werd hij een onfeilbare gids voor de zielen, een Geestelijk Vader voor de mensen in Sint-Anna en in andere kloosters op de Heilige Berg. Hij had ook vele andere geestelijke kinderen in Griekenland en in andere landen.

Ouderling Anthimos wordt ook in Rusland zeer vereerd. Men kan zijn icoon zien in de Christus de Verlosser kathedraal in Moskou, en in een andere parochie van die stad wordt elke week de Akathist voor ouderling Anthimos gezongen. Delen van zijn relikwieën bevinden zich in Moskou en in het klooster van Valaam.

Het Griekse leven van ouderling Anthimos is al in verschillende edities verschenen. Het is ook vertaald uit het Grieks in het Russisch, en nu, door de genade van God, is het beschikbaar in het Engels. Het leven en de leer van rechtschapen mannen en vrouwen kunnen een heilzaam tegengif zijn in de turbulente storm van het moderne bestaan, en de weg van heiligheid openbaren aan mensen in elk land en in elke levensfase. Het is te hopen dat zij die dit boek lezen, gesterkt zullen worden door zijn leven dat God behaagt, en bemoedigd door zijn woorden.

Nieuw in dit boek zijn enkele van de liturgische diensten ter ere van ouderling Anthimos, gecomponeerd door Dr. Bousias, die ook een bekend hymnograaf is. De dienst van de Grote Vespers, de Canon van de Smeekbede en de Matins waren oorspronkelijk in een apart boekje afgedrukt. Nu zijn het biografische en liturgische materiaal op een handige manier samengebracht in één enkel volume, dat verschillende foto’s bevat, waarvan vele in kleur.

Een speciale inleiding bij de Engelse editie plaatst ouderling Anthimos binnen de context van de Orthodoxe Traditie en de spirituele geschiedenis van de Athos berg. De invloed van ouderling Anthimos is niet beperkt tot St Anne’s Skete, of tot de Athos berg, want zijn leven en leringen zijn van grote betekenis voor de hele wereld. Er is ook een verklarende woordenlijst toegevoegd met nuttige definities van orthodoxe termen voor degenen die er misschien niet mee vertrouwd zijn.

[real3dflipbook id=’2′]

 

Afmetingen 123 × 207 cm
Format

Epub, Hardcover, Paperback

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Winkelwagen
Uitgeverij Orthodox Logos